Adresy AX.25

Adres w protokole AX.25 ma trzy różne znaczenia: adres źródła (nadawca), adres przeznaczenia (adresat) i adres digi (ścieżka). Opis adresu digi (ścieżki) znajduje się w osobnym dziale. Tu zostaną omówione dane APRS zawarte w polach adresu przeznaczenia (adresata) i adresu źródła (nadawcy) protokołu AX.25
adres źródła adres przeznaczenia adres digi
SP3LYR APRS WIDE2-2

Adres przeznaczenia protokołu AX.25

Adres przeznaczenia w APRS jest ogólny i może zawierać dodatkowe informacje.

  1. Ogólny adres APRS
  2. Ogólny adres APRS z zakodowanym symbolem
  3. Wersja programu APRS
  4. Zakodowane dane Mic-E
  5. Pierwotny QRA Locator (przestarzałe)
  6. Alternatywny adres grupy (netu) - ALTNET

1. Ogólny adres przeznaczenia w APRS

APRS posługuje się następującymi ogólnymi adresami przeznaczenia:

AIR* 1 ALL* AP* BEACON CQ* GPS* DF*
DGPS* DRILL* DX* ID* JAVA* MAIL* MICE*
QST* QTH* RTCM* SKY* SPACE* SPC* SYM*
TEL* TEST* TLM* WX* ZIP* 1    

Gwiazdka (*) oznacza, że dopuszczone są wariacje końcówek po danym rdzeniu. Te adresy mogą być rozszerzone (max. do sześciu znaków alfanumerycznych). Np. WX1, WX12, czy też WX12CD są prawidłowymi adresami APRS.

1 Adresy AIR* i ZIP* są wycofywane, ale ciągle jeszcze potrzebne dla kompatybilności.

Wszystkie te adresy posiadają SSID jako -0. SSID poza zerem było zarezerwowane dla ogólnej ścieżki APRS (wycofane).

Wyżej wymienione adresy są odbierane przez wszystkie inne stacje. Każdy program APRS powinien akceptować ramki packetowe z takimi adresami przeznaczenia.

Adres GPS (tj. trzyliterowy GPS, nie GPS*) jest przeznaczony dla użytku trackerów wysyłających współrzędne geograficzne pozycji do przekaźników mających zdolność konwersji ich pozycji na skompresowany format danych.

Adresy DGPS i RTCM są używane przez stacje różnicowej korekcji GPS. Dla większości programów dane z takim adresem nie będą użyteczne poza tym, że prześlą je do podłączonego odbiornika GPS.

Adres SKY jest używany dla stacji ostrzegania pogodowego (Skywarn).

Ramki adresowane na SPCL są przeznaczone dla wydarzeń specjalnych. Program APRS może pokazywać takie packety z wyłączeniem pozostałych, aby oczyścić mapy i listy na ekranie ze zbędnych raportów innych stacji APRS, które nie uczestniczą w akcji specjalnego wydarzenia.

Adresy TEL i TLM są używane przez stacje telemetryczne.

2. Ogólny adres APRS z zakodowanym symbolem

APRS posługuje się się kilkoma spośród wyżej wymienionych adresów, aby wyrazić nie tylko adres przeznaczenia, ale także symbol stacji. Tymi adresami są: GPSxyz, GPSCnn, GPSEnn, SPCxyz i SYMxyz. Przeznaczone są one dla użycia, kiedy nie jest możliwe wpisanie symbolu w polu informacji protokołu AX.25.

Adresy GPS* przeznaczone są dla ogólnego użytku.

Adresy SPC* przeznaczone są dla wydarzeń specjalnych.

Adresy SYM* zarezerwowane są dla przyszłych zastosowań.

Znaki xy i nn odnoszą się do danych zawartych w tabeli symboli APRS. Znak z określa wykładnię symbolu.

3. Wersja programu APRS

Adres przeznaczenia może zawierać informację o programie używanym przez stację. Użyty jest w tym celu ogólny adres AP*. Znaki następujące po AP wyrażają rodzaj i wersję programu.

Programy APRS mają zarezerwowane następujące oznaczenia (lista niepełna):

Np. stacja korzystająca z programu MacAPRS w wersji 3.2.6 będzie używać adresu przeznaczenia APM326.

4. Zakodowane dane Mic-E

Innym alternatywnym wykorzystaniem adresu przeznaczenia w protokole AX.25, jest zakodowanie w nim danych w formacie Mic-E. Adres przeznaczenia przekształcony przez kompresję Mic-E zawiera:

Adres przeznaczenia dla formatu Mic-E powiązany jest z polem informacji protokołu AX.25 i dlatego razem z nim musi być dekodowany. Część danych znajduje się w adresie przeznaczenia, część w polu informacji.

5. Pierwotny QRA Locator w adresie przeznaczenia

Pole adresu przeznaczenia może zawierać sześcioelementowy QRA Locator. Np. JO82KX. Ten format był używany w łącznościach poprzez meteoryty lub satelity, aby ramki packetowe były możliwie najkrótsze.

Ten format jest już przestarzały.

6. Alternatywny adres grupy (ALTNET)

Każdy inny adres przeznaczenia, nie wymieniony w liście ogólnych adresów, czy w innych kategoriach wymienionych powyżej, może być użyty jako adres alternatywny (ALTNET) poszczególnych grup, czy indywidualnych stacji dla specjalnych celów. Wówczas sieć APRS może być użyta dla różnorakich eksperymentów bez zapełniania map i list innych stacji APRS. Tylko stacje używające tego samego adresu ALTNET będą widzieć ich dane.


Adres źródła (nadawca)

Adres źródła (nadawca) w protokole AX.25 zawiera znak wywoławczy stacji emitującej i jego SSID. Jeśli SSID jest -0, APRS nie bierze go pod uwagę w żaden sposób.

W adresie źródła może być wstawiona nazwa taktyczna, wówczas znak wywoławczy powinien być umieszczony w komentarzu, aby spełnić wymagania przepisów radiowych.

SSID adresu źródła w protokole AX.25 określające symbol

Jeśli SSID adresu źródła jest różne od zera, to w pewnych sytuacjach jest interpretowane jako informacja o symbolu stacji. Co było przeznaczone dla trackerów nie mających innej możliwości wpisania informacji o symbolu (np. trackery MIM lub trackery NMEA). Więcej informacji na temat SSID adresu źródła jako kod symbolu stacji można znaleźć w dziale symbole.