Autor serwisu

Andrzej SP3LYR & WB4APR
AB9FX mobile
Pacyfik
Tama 2006
Andrzej Bartosz
Można mnie znaleźć w eterze i na APRS pod jednym ze znaków:
If you are looking for me on the radio or through APRS, check one of these call signs:
polska flaga

SP3LYR   SR3WXA
QTH: Poznań

US flag

AB9FX
QTH: Chicago, IL


Dane z moich stacji pogodowych APRS pracujących 24/7
Data from my APRS weather stations working 24/7  
SR3WXA
QTH: Poznań
Davis Vantage Pro 2 Plus
Położenie Dane pogodowe

temperatura / punkt rosy [°C]

kierunek wiatru / prędkość, porywy [km/h] 

ciśnienie atmosferyczne [hPa] 

opady godzinne / opady dzienne [cm] 

nasłonecznienie [W/m2

AB9FX
QTH: Chicago, IL
Davis Vantage Pro 2 Plus
Location Weather data

temperature / dew point [°C]

wind direction / wind speed, gust [km/h] 

barometric presure [hPa] 

one hour rain / daily rain [cm] 

solar illumination [W/m2

Siatka wykresu wg UTC, dane wg czasu lokalnego Chart grids in UTC, data in local time