Kenwood TM-D700 jako digi

WIDE1-1

Wbudowane TNC do trx Kenwood TM-D700 pozwala w trybie APRS na pracę jako digi, ale w ograniczonym zakresie, tzn. można mu wpisać tylko cztery proste aliasy, które mają być obsługiwane (menu 3-L), będzie to zazwyczaj przydatne do pracy jako wspomagający WIDE1-1. Praca urządzenia jako digi włączana jest poprzez menu 3-K.
Ustawienia w menu:

Wn,SPn

Jeśli potrzebna jest praca urządzenia TM-D700 jako digi regionalny, np. podczas spotkań, zlotów, czy specjalnych akcji, musimy przejść do trybu pracy TNC PACKET i z pomocą komputera dokonać jego konfiguracji, aby były obsługiwane WIDEn-n i SPn-n z redukcją N w n-N. W tym celu można się posłużyć Hyper Terminalem, który jest standardowym elementem Windowsa XP, lub innym programem do obsługi terminala. Po połączeniu się najlepiej na wstępie przywrócić konfigurację TNC do ustawień domyślnych poprzez komendę RESET. A następnie wpisać komendy według poniższego wzorca:

	B EVERY 120 AFTER 6 
	BT !5224.78NS01653.52E#PHG2240 Wn,SPn Polowy Digi na D700 A=250
	DIG OFF 
	HI OFF 
	LOC EVERY 120 AFTER 66 
	LPA APK101 
	LT !5224.78NS01653.52E#PHG2240 Wn,SPn Polowy Digi na D700 A=250
	MY SP3LYR-2 
	TX 30 
	U APK101 VIA WIDE2-2 
	UI ON WIDE7-7,WIDE6-6 
	UIC 30 
	UIF SP,FIRST 
	UIT WIDE 
Skrócona komenda Komenda Tekst Komentarz
B BEACON EVERY 120 AFTER 6 odstępy czasowe w wysyłaniu BT (beacon 1); 1=10 sekund
BT BTEXT !5224.78NS01653.52E#PHG2240 Wn,SPn Polowy Digi na D700 A=250 tekst beaconu 1 (pozycja, ikona z wykładnikiem, PHG, komentarz)
DIG DIGIPEAT OFF praca digi dla innych packetów wyłączona
HI HID OFF wysyłanie identyfikacji wyłączone, w APRS posługujemy się beaconami
LOC LOCATION EVERY 120 AFTER 66 odstępy czasowe w wysyłaniu LT (beacon 2); 1=10 sekund
LPA LPATH APK101 adres przeznaczenia i dodatkowo może być wpisana ścieżka - dla LT, czyli dla beaconu 2 (wpisywane, jak w Kantroniksie LTP)
LT LTEXT !5224.78NS01653.52E#PHG2240 W5,SPn Polowy Digi na D700 A=250 tekst beaconu 2 (pozycja, ikona z wykładnikiem, PHG, komentarz)
MY MYCALL SP3LYR-2 własny znak stacji
TX TXDELAY 30 opóźnienie w wysyłaniu ramki packetowej w stosunku do załączenia PTT   1 = 10 ms
U UNPROTO APK101 VIA WIDE2-2 adres przeznaczenia i dodatkowo może być wpisana ścieżka - dla BT, czyli dla beaconu 1 (wpisywane, jak w Kantroniksie LTP)
UI UIDIGI ON WIDE7-7,WIDE6-6 wpisujemy pewne aliasy n-N dla odfiltrowania, ramki z tymi aliasami będą powtarzane przez TNC (max. cztery aliasy)
UIC UICHECK 30 Czas dla duplicate checking
UIF UIFLOOD SP,FIRST komenda odpowiedzialna za obsługę nie trasowanej ścieżki n-N
UIT UITRACE WIDE komenda odpowiedzialna za obsługę trasowanej ścieżki n-N

Kenwood TM-D700 musi pozostać w trybie TNC PACKET, aby zachować powyższe ustawienia. Przestawienie TNC w tryb TNC APRS spowoduje zmianę jego konfiguracji według ustawień w menu. Pewne komendy, jak UIF czy UIT nie będą zmienione, ale UI, czy konfiguracja własnych beaconów ulegnie zmianie. Przywrócenie konfiguracji dla TNC PACKET wymaga ponownego użycia komputera.