SR3DOK

Lokalizacja

Zestawienie stacji, których ramki zostały powtórzone przez SR3DOK.

wieża w Okonku
widok z wieży
widok z wieży
widok z wieży
widok z wieży
Czesiu SP3EOL z serwisantem
Zbyszek SP3BTT i Zdzisław SP3WYJ
Zbyszek SP3BTT i Zdzisław SP3WYJ
wieża cieszy
wieża Plusa obok wieży zabytkowej


Aktualne ustawienia wpisane w TNC KPC-3+

9pażdziernika2007

BLT 1 EVERY 00:30:00 START 00:00:01
BLT 2 EVERY 00:30:00 START 00:10:00
BLT 3 EVERY 01:00:00 START 00:20:00
BLT 4 EVERY 01:00:00 START 00:50:00
CD SOFTWARE
DIGIPEAT UIONLY
ECHO ON
FULLDUP OFF
HBAUD 1200
HID OFF
LT 1 !5332.69NS01650.93E#PHG4570 W5,SPn Okonek
LT 2 !5332.69NS01650.93E#PHG4570 sp3btt@wp.pl
LT 3 !5332.69NS01650.93E#PHG4570 www.aprs.pl
LT 4 !5332.69NS01650.93E#PHG4570 W5,SPn Okonek A=750
LTP 1 APN391
LTP 2 APN391 VIA WIDE2-2
LTP 3 APN391 VIA SP2-2
LTP 4 APN391 VIA SP5-5
MYCALL SR3DOK
TELEMTRY 120
TXDELAY 30
UNPROTO APRS
UIDIGI ON WIDE7-7,WIDE7-6,WIDE6-6,WIDE6-5
UIDUPE 30
UIFLOOD SP,30,FIRST
UITRACE WIDE,30

Z pomocą telemetrii dokonywany jest pomiar napięcia zasilającego radio i TNC.

napięcie z zasilacza