Mapa ze stacjami APRS z ostatnich 24 godzin

Polska

Wyrysuj ślady stacji na mapach:

Ślady stacji zaczynając godziny temu, przez okres godzin.
Na mapie . zastosuj zoom.
Można wpisywać znak tylko jednej stacji.

Linia śladów stacji zaczynając godzin temu, przez okres godzin. Na mapie . zastosuj zoom.
Można wpisywać znaki wielu stacji, oddzielonych przecinkami bez odstępów.
*Kolory
W niniejszej opcji można do każdego znaku stacji, dodać informację o kolorze, w jakim ma być pokazany jej ślad na mapie. Domyślny kolor, to czerwony, natomiast inne kolory mogą być skomponowane za pomocą trzech składowych kolorów RGB :czerwony:zielony:niebieski w skali od 0 do 255 każdy z nich. W tym celu należy po znaku stacji umieścić liczby mówiące o nasyceniu składowych kolorów; są one oddzielone dwukropkami, bez odstępów :0:255:100, jak np. SP3LYR-9:0:255:0 lub uproszczone SP3LYR-9:0:255   Zobacz ślad na zielono
albo dla kilku stacji różne kolory: SP6RZ-9,SP2BZW-9:0:255:0,SP6RYP-9:160:0:160,SP3BTT-9:0:160:255  Zobacz ślady w kolorach

Umieść na mapie wybrane stacje:

Stacje z ostatnich godzin.
Na mapie . zastosuj zoom. ukryj znaki.
Można wpisywać: - znaki wielu stacji, oddzielonych przecinkami, bez odstępów. - wariacje znaków z pomocą gwiazdki, czyli np. SP3* dotyczy wszystkich wszystkich stacji zaczynających się od SP3. Natomiast wpisanie samej gwiazdki wywoła wszystkie znaki. Znak konkretnej stacji można zamienić na wybraną nazwę taktyczną poprzez dopisanie do znaku wybranej nazwy po wykrzykniku, jak np. SP3LYR!Andrzej, można również stosować tę metodę dla wielu stacji, jak np. SP3BTT-9!Zbyszek,SP3LYR-9!Andrzej,SP3IK-9!Wojtek,SP3RAX-9!Piotr,SP3FGR-1!Zenek,SP3RNJ!Romek,SP3UCM!Romek.
Przykład