Tracker 2 jako digi

połączenie z T2
główne okno konfiguracji
ustawienia digi