Dane pogodowe

chmurkaDane pogodowe są określane popularnie jako dane WX. Obejmują parametry podstawowe dotyczące wiatru i temperatury, oraz parametry dodatkowe dotyczące opadów, wilgotności i ciśnienia. Niekiedy można spotkać też luminescencję, opady śniegu, czy poziom wody.
Stacja korzystająca z programu komputerowego nie ma zazwyczaj trudności z odczytaniem poszczególnych parametrów pogodowych w jednostkach dowolnie wybranych. Programy APRS automatycznie przeliczają wartości na system metryczny. Jednak podstawowe jednostki, jakie zostały przyjęte w APRS, to są standardy amerykańskie, różne od układu SI. Skutkiem tego, odczytywanie raportu pogodowego wprost z terminala, czy odczytywanie pewnych wartości w radiach Kenwood TH-D7 i TM-D700, daje nam małą łamigłówkę. Musimy pamiętać o calach, milach i stopniach Fahrenheita, oraz o ich przelicznikach na milimetry, kilometry i stopnie Celsjusza.
Konwersja jednostek

Dane pogodowe mogą być przekazywane w ramkach packetowych:

W raporcie pogodowym następujące parametry są konieczne: kierunek wiatru, prędkość wiatru, porywy wiatru i temperatura. Parametry konieczne muszą się znajdować w wymienionej tu kolejności. Jeśli stacja nie dokonuje pomiaru danego parametru, to w miejsce cyfr wstawiane są kropki lub spacje.
Inne parametry, jak opady deszczu, wilgotność, ciśnienie, nie mają ustalonej kolejności i mogą w ogóle nie występować w raporcie.
Każdy parametr pogodowy jest poprzedzony identyfikatorem (c, s, g, t itd.) i ma ściśle określoną liczbę cyfr.

Ramki Parametry konieczne Parametry opcjonalne
  kierunek wiatru prędkość wiatru porywy wiatru temperatura opady 1h opady 24h opady od północy wilgotność powietrza ciśnienie atmosferyczne
bez pozycji  cccc ssss gggg tttt rrrr pppp PPPP hhh bbbbbb
z pozycją  ccc /sss gggg tttt rrrr pppp PPPP hhh bbbbbb

Dane pogodowe bez pozycji

Dane pogodowe bez pozycji rozpoczynają się zawsze identyfikatorem _ i muszą być poprzedzone czasem zulu (UTC) w formacie mmddhhmm (miesiąc/dzień/godzina/minuta)

_03290658c025s009g008t030r000p000P000h00b10218

Dane pogodowe wraz z pozycją

Dane pogodowe jako rozszerzenie pozycji przybierają podobną postać do danych pogodowych bez pozycji. Różnica w ich wyrażaniu dotyczy c... oraz s... (kierunek wiatru i prędkość wiatru), które zapisywane są jako .../... (tzn. ccc/sss ). Beacon pozycji rozszerzony o pogodę może zawierać czas, ale nie jest on konieczny. Jeśli występuje, może to być czas zulu (zalecane) lub czas lokalny (zaniechane).
Identyfikator
danych APRS stosowany jest wg zasad dla ramek z pozycją (! = / @).
Istotny dla interpretacji rozszerzenia danych pozycji jest symbol. Aby rozszerzenie zostało zinterpretowane jako dane pogodowe, musi być jeden z symboli /_ \_ /W \W /w \w. W przeciwnym razie rozszerzenie danych pozycji będzie interpretowane jako kierunek/prędkość stacji ruchomej, czy nawet opis obszaru.

@182024z5224.78N/01653.52E_203/000g000t044r000p000P000b10082h69

Po danych wx może być zawarta informacja o programie i o rodzaju stacji pogodowej, a także komentarz.

Identyfikatory parametrów pogodowych

wiatr c... kierunek wiatru – w stopniach (0 - 359) 
s... prędkość wiatru utrzymująca się w ciągu 1 minuty – w milach na godzinę (mph) 
g... porywy wiatru (szczytowa prędkość wiatru z ostatnich 5 minut) – w mph 
temperatura t... temperatura – w stopniach Fahrenheita
przelicznik na stopnie Celsjusza: odjąć 32, podzielić przez 9 i pomnożyć razy 5; proste, hi! Szybko, ale niedokładnie można policzyć odejmując 30 i dzieląc na pół
opady r... opady deszczu w ciągu ostatniej godziny jako przesuwające się okno 60 minut – wyrażone w setnych częściach cala *
1 cal = 2,54 cm, czyli wartość 100 będzie wyrażać 25,4 mm, łatwo można wartości opadów przeliczać dzieląc setne części cala przez 4 i otrzymujemy w przybliżeniu wartość opadów w milimetrach
p... opady deszczu w ciągu ostatnich 24 godzin jako przesuwające się okno – wyrażone w setnych częściach cala * 
P... opady deszczu, jakie wystąpiły w dniu dzisiejszym, licząc od północy – wyrażone w setnych częściach cala
wilgotność h.. wilgotność powietrza – wyrażona w %
00 oznacza 100%
ciśnienie b..... ciśnienie barometryczne – wyrażone w dziesiętnych częściach milibara, tzn. również dziesiętnych częściach hPa
wartość w raporcie należy pomnożyć razy 0,1, czyli postawić przecinek przed ostatnią cyfrą, aby otrzymać wartość w hPa

* Uwaga - WXTrak (stacja pracująca z WXTrakiem ma po danych pogodowych literkę t) nie zachowuje zasady przesuwającego się okna 60 minut dla r oraz okna 24h dla P, a zlicza opady jako:

Przykładowy raport pogodowy
_07062348c194s002g005t077r002p081P075h77b10138tU2k 
Dane Znaczenie Interpretacja Komentarz
_ identyfikator danych APRS  raport pogodowy bez pozycji  pozycja w odrębnych ramkach
07062348 data i czas  6 lipca, godzina 23, minut 48   
c194 kierunek wiatru  194 stopnie prawie południowy 
s002 prędkość wiatru 2 mph 3,2 km/h 
g005 porywy wiatru 5 mph 8 km/h 
t077 temperatura  77°F 25°
r002 opady 1h  0,02 cala  0,5 mm 
p075 opady 24h 0,81 cala  21 mm 
P081 opady dzisiejsze  0,75 cala  19 mm 
h77 wilgotność  77%   
b10138 ciśnienie  1013,8 hPa  
t program  WX Trak   
U2k  rodzaj stacji  Ultimeter 2000   

KenwoodUrządzenia firmy Kenwood TH-D7 i TM-D700 odczytują prawie wszystkie wartości pogodowe.
Cztery parametry pogodowe (c, s, t, r) zostają wyświetlone w jednostkach, jakie wybraliśmy w menu, tzn. jednostki odległości: 'mile/km', oraz jednostki temperatury: stopnie 'F/C'.

W TH-D7 są one wyświetlane na kolejnym polu danych:
wx w TH-D7

W TM-D700 możemy je zauważyć wraz pozostałymi danymi:
wx w TM-D700

opcjonalne wx w TH-D7Pozostałe wartości pogodowe w TH-D7 widoczne są, kiedy cofniemy się do pola komentarza. Natomiast w TM-D700 umieszczone są w dolnej linii. Są to dane, które w ramce wx znajdują się po parametrze ‘r’. W naszym przykładowym raporcie będzie ta część wyglądała następująco:
p081P075h77b10138tU2k
Z tymi wartościami musimy sobie poradzić według opisu podanego wyżej. Radio TH-D7 ma tylko 20 pól przeznaczonych na wyświetlaczu dla komentarza, więc reszta znaków raportu zostaje obcięta; w tym przypadku nie zostanie pokazana tylko literka 'k'.
Stacja pogodowa wysyłająca dane pogodowe bez pozycji, wysyła również w pewnych odstępach czasowych beacon zawierający jej pozycję i ewentualny komentarz. Odebrany komentarz nie pozwala na jednoczesne wyświetlenie parametrów pogodowych znajdujących się po wartości ‘r’, dostępne są tylko cztery wartości: 'dir', 's', 't', 'r'. Pozostałe wartości pojawią się z następnym raportem.
dir kierunek wiatru (direction)  stopnie
s prędkość wiatru (speed) km/h lub mph
t temepratura °C lub °
r opady 1h (rain)  mm lub cale 

WX na Deluksie

APRS-Deluxe


Zakładka z warunkami pogodowymi odbieranej stacji daje przejrzyste zestawienie poszczególnych parametrów. Każdy z nich jest przeliczany na jednostki, którymi się posługujemy. W górnej części widać temperaturę, ciśnienie i wilgotność. Lewa dolna kolumna pokazuje kierunek, prędkość i porywy wiatru. Natomiast prawa dolna kolumna pokazuje opady 1h, dzisiejsze i 24h.