Zgłoszenie udziału w zabawie terenowej podczas Tamy 2009

Termin przesyłania zgłoszeń mija w niedzielę 10 maja br.

Dane przewodnika grupy lub osoby indywidualnej:

       Imię 
     Nazwisko 
 Znak wywoławczy 
telefon komórkowy 
      E-mail 

Członkowie grupy:

       Imię  Znak wywoławczy 
       Imię  Znak wywoławczy 
       Imię  Znak wywoławczy 
       Imię  Znak wywoławczy 

Wyposażenie:

Środki transportu
  pieszo samochód rowery
Sprzęt do pracy APRS
  
	TH-D7   TM-D700/710  VX-8R 
	GPS  Radio do komunikacji fonicznej 
	FOA-Pack, APRS-Deluxe  APRS-Navigator  
	TinyTrak  OpenTracker  
	Laptop   Palmtop   APRS via GPRS


Dodatkowe informacje: 
       
                 
 

W razie pytań i wątpliwości odnośnie zabawy terenowej, proszę kontaktować się z Robertem SQ5CJZ sq5cjz@op.pl