Mapy

globusPodstawowym programem, w oparciu o który powstawał system, jest APRS DOS. Mapy w tym programie są tworzone w formie plików zawierających różne warstwy. Jest to o tyle wygodne, że możemy dowolnie użyć na ekranie warstwę zawierającą drogi o określonej kategorii, czy dodać np. rzeki, czy też umieścić wyłącznie zabudowania itd. Ponadto zaletą takich map wektorowych jest możliwość skalowania wybierając mniejszy, czy większy obszar oraz kategorie szczegółów widocznych dla danej skali. Takie pliki pod DOSa są opracowane i dostępne dla poszczególnych powiatów w USA. Inne regiony świata nie posiadają aż tak kompletnego opracowania, jak USA.
Program UI-View, posługuje się zasadniczo mapami statycznymi, czyli graficznym obrazem. Wszelkie przybliżenia, czy oddalenia na takiej mapie wiążą się z pogorszeniem jakości obrazu. Mapy te najczęściej są tworzone przez skanowanie i kalibrację. Możemy w ten sposób dość łatwo zaadoptować papierowe mapy wybranego terenu. Trzeba jednak użyć mapy, która posiada naniesione współrzędne geograficzne, aby możliwie precyzyjnie skalibrować zeskanowany obszar. Istnieją również aplikacje dla zastosowania map wektorowych. UI-View współpracuje m.in. z wektorową mapą Precission Mapping, która obejmuje terytorium Ameryki Północnej w szczegółach, a pozostałe kontynenty w ogólnych zarysach. Inną aplikacją dla wykorzystania map wektorowych w UI-View jest PA7RHM-MapServer, czy DosWinServer.
Nie tylko APRS DOS, ale także takie programy APRS, jak APRS+SA, WinAPRS, MacAPRS, Xastir czy APRSPoint, korzystają z map wektorowych. Mapy mogą być pomniejszane i powiększane w bardzo szerokim zakresie, zawierają nawet dla pewnych regionów dość precyzyjne opracowanie szczegółów, jak na warunki map do użytku cywilnego.
Jeszcze do niedawna trudno było zdobyć szczegółową mapę wektorową dla Polski. Obecnie, wraz z rozpowszechnianiem się odbiorników GPS, pojawiają się coraz to nowsze ich opracowania, ale brakuje ich kompatybilności z programami APRS.
Program AGWTracker pozwala na pracę z całą gamą różnego rodzaju map, mogą to być mapy statyczne, które są używane z tymi samymi plikami kalibracyjnymi *.inf przez UI-View, można dokonywać nakładki kilku map, mogą być wykorzystywane mapy wektorowe w plikach *.shp (ESRI), ale także mapy on-line Google, czy Virtual Earth pod warunkiem, że mamy połączenie internetowe, gdyż za każdą zmianą mapa jest ściągana z Internetu.


Mapy pod Xastir


Serwery map dla UI-View

PA7RHM MapServer

Aplikacja PA7RHM MapServer pozwala na bieżące ściąganie map z Internetu dla UI-View. Są to mapy Expedia, czyli MapPoint w wersji on-line. Aplikacja wymaga połączenia z Internetem, gdyż za każdym razem odpowiednia mapa jest na nowo ściągana z serwera internetowego. Istnieje jednak możliwość, aby ściągniętą mapę zachować we własnym komputerze i korzystać z niej bez potrzeby łączenia z Internetem. Mapy są dość szczegółowo opracowane i pozwalają na skalowanie ich w szerokim zakresie, ale minusem aplikacji PA7RHM jest niezgodna projekcja mapy, co sprawia, że tylko stacje na środku ekranu są poprawnie zlokalizowane, natomiast im dalej znajdują się od środka, tym błąd jest bardziej zauważalny. UI-View oparty jest na prostokątnej projekcji map, natomiast mapy Expedia oparte są na projekcji ortograficznej.

DosWinServer DosWinServer

Aplikacja DosWinServer wykorzystuje mapy pod DOSa i pod WinAPRS dla programu UI-View. Są to mapy wektorowe, pozwalające na skalowanie i przesuwanie obszaru. Po zainstalowaniu serwera i ponownym otwarciu UI-View, lub przynajmniej odświeżeniu listy z mapami (F2), DosWinServer znajdzie się na liście map jako 'DOS/Win APRS Map Server'. Wybór tej pozycji uruchomi DosWinServer.
Mapy Dos nie są najciekawsze dla obszaru Polski, za to mapy WinAPRS dają lepsze pokrycie, jak na załączonej ilustracji. Aby uzyskać tego rodzaju mapy, należy je ściągnąć i wstawić do katalogu ...\DosWinServer\\DosWinMaps. Mapy WinAPRS dla Europy z podziałem na kwadraty. Dla Polski należy ściągnąć kwadrat pk.

  nl pl ql rl sl tl
mk nk pk qk rk sk tk
mj nj pj qj rj sj tj

PmapServer PMapServer

Podczas pracy z PA7RHM Server, DosWinServer, czy PMapServer bardziej praktyczne jest korzystanie z Alternative Mouse Actions (pod Options), wówczas lewy klik daje nam Zoom, a prawy klik daje nam przesuwanie mapy. Zoom działa również z klawiszami PageUp i PageDown. Zbliżenie myszki do krawędzi okna wywołuje strzałkę przesuwania mapy.

Inne aplikacje dla map pod UI-View

UI-Terra

Aplikacja UI-Terra pozwala na ściąganie map topograficznych i lotniczych pod UI-View (baza zawiera tylko terytorium USA)

UI-PointUI-Point

UI-Point pozwala na umiejscowienie stacji odbieranych przez UI-View na mapach Microsoft MapPoint2002 i MapPoint2004 (nie współpracuje  z wersją 2006). Dla obszaru Polski wersja MapPoint2002 zawiera dużo więcej szczegółów niż 2004.
Jest to zewnętrzna aplikacja, tzn. pozycje stacji odbieranych przez UI-View32 przekazywane są do programu UI-Point. Symbole APRS w UI-Point pobierane są z katalogu UI-View, jednak mogą być tylko zawarte w plikach o nazwach symbols.bmp, symbols2.bmp i symbols.txt. Jeśli posługujemy się w UI-View uaktualnionymi symbolami i znajdują się one w UI-View jako mysymb.bmp, mysmb2.bmp i mysymb.txt, to musimy zmienić nazwy tych plików, jak powyżej, aby UI-Point mógł z nich również korzystać. UI-Point nie posiada zdolności umieszczania wykładników na symbolach.


Mapy dla UI-View

Tworzenie własnych map dla UI-View z Google Maps

Opis tworzenia własnych map podesłał Włodek SQ1FYQ i znajduje się w pdf.

Mapy - SP3LYR

mapy pochodzące z cMap - Polska w pięciu fragmentach oraz wybrane miasta i regiony.
ostatnio dodane

Polska
Białystok     Łomża - Białystok
Bydgoszcz Bydgoszcz - środek    
    Chodzież - raster  
Chojnice   Chojnice - raster  
Człuchów - Chojnice      
Gdańsk i Sopot      
Gdynia i Rumia      
Gorzów Wlkp.     Gorzów Wlkp. - okolice
      Jasło - okolice
      Koszalin - okolice
Kraków      
Lubin      
Lublin Lublin - środek    
Łomża     Łomża - Białystok
Łódź     Łódź - okolice
Turek - okolice
Olsztyn     Olsztyn - okolice
Mrągowo - okolice
Piła   Piła - raster  
Pionki      
Poznań (1512x1088)
Poznań

Poznań - Pn Zach

Poznań - Pd Wsch

Poznań - Pn Pd
Poznań - środek
Poznań - Jeżyce
Poznań - raster Poznań - okolice
Września - okolice
Radom     Radom - okolice
Skarżysko - Kamienna i okolice
Stalowa Wola      
Szczecin      
Toruń      
Trójmiasto      
Warszawa (1512x1087)
Warszawa
    Warszawa - okolice
Pruszków
Wrocław     Wrocław - okolice
Wielka Sowa i Nysa
       
Kujawy      
Piła - Łódź      
Rzeszów - Przemyśl Rzeszów - Stalowa Wola    
SP2 - SP3      
SP NW SP NE SP SW SP SE
  SP - środek    
Śląsk Górny Śląsk    
Zatoka Gdańska      

mapy statyczne pochodzące z Precision Mapping 7.0 dla podglądu AB9FX  

Mapa przysłana przez Alfreda SP3DRY

Mapy przysłane przez Włodka SP9MZM

Mapy przysłane przez Leszka SQ6NEX

Mapy przysłane przez Romana SP3UCM

Mapy przysłane przez Romana SP2DDX

Mapy z MapBlast wg QRA lokatorów

Mapy z trasą rajdu na Zimowisku 2006

Mapa przysłana przez Przemka SQ8ERB

Mapy Szczecina i okolic przysłane przez Andrzeja SP1WSR

Mapa przysłana przez Roberta SP1EGN

Mapa przysłana przez Michała SQ3NTO

Jeśli masz ciekawe mapy i chcesz je tu zamieścić, to przyślij je e-mailem.  

Mapy Bydgoszczy i Torunia na stronie OT PZK Bydgoszcz
Mapy Olsztyna i Mazur

Mapy europejskie

Mapy innych krajów


Generacja plików kalibracyjnych dla map pod UI-View

Mapy zeskanowane, czy też pozyskane inną drogą wymagają pliku kalibracyjnego *.inf. Dopiero wówczas możemy zaadaptować mapę do programu UI-View. Plik zawiera współrzędne geograficzne dwóch narożników mapy: lewego górnego oraz prawego dolnego.
Plik można utworzyć z pomocą programu UI-View, kiedy przeniesiemy plik graficzny z  mapą do okna programu, wówczas pokaże się okno dialogowe, gdzie należy wpisać współrzędne geograficzne (dd mm.mm). Współrzędne mogą być wprowadzane na dwa sposoby: jako współrzędne narożników lewego górnego i prawego dolnego, lub jako współrzędne dwóch dowolnych punktów na mapie. W przypadku dwóch dowolnych punktów: wprowadzamy ich współrzędne, a następnie przytrzymując Ctrl klikamy na punkty na mapie odpowiadające współrzędnym. Nazwa pliku kalibracyjnego (*.inf) musi się pokrywać z nazwą pliku graficznego. Jednak podczas kalibracji możemy wstawić własną nazwę dla mapy, pod którą będzie ona widniała na liście (F2).

Generator plików INF

Wyżej opisana metoda tworzenia plików kalibracyjnych w programie UI-View posługuje się formatem współrzędnych wg stopnie/minuty/setne minut dd mm.mm. Natomiast dla utworzenia takich plików z użyciem współrzędnych stopnie/ułamki stopnia dd.dddddd służy program UI-Map-INF autorstwa G3OYU.