PHG

zasięg radiowyPHG jest rozszerzeniem danych pozycji i służy do określenia zasięgu stacji. Zawiera następujące elementy: Do PHG może być opcjonalnie dodane R (rate), które określa liczbę beaconów wysyłanych w ciągu godziny.
Do określenia bezwzględnej wysokości położenia stacji (npm) służy A (altitude).

Uwaga: najczęściej popełniany błąd przy wpisywaniu PHG - wysokość H potraktowana jako wysokość nad poziomem morza, tymczasem jest to wysokość względna - w odniesieniu do otaczającego terenu, dla podawania wysokości bezwzględnej służy parametr A.

P - moc nadajnika w Watach

H - wysokość anteny

Wyraża położenie anteny powyżej średniej wysokości powierzchni terenu - HAAT (Height above average terrain). Jest liczona w stopach (1 stopa = 0,305 metra). Aby ją określić, należy w promieniu 10 mil (ok. 16 km), co milę odczytać wysokość powierzchni terenu nad poziomem morza i to samo uczynić w każdym z ośmiu kierunków (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW) zsumować i podzielić przez liczbę odczytów, tzn. wyliczyć średnią. Tę średnią należy porównać z wysokością własnej anteny nad poziomem morza. I dopiero różnica wysokości naszej anteny nad poziomem morza i średniej wysokości terenu, daje nam wartość HAAT. Możliwe jest, kiedy znajdujemy się w dolinie, że wysokość HAAT wyjdzie nam ujemna, nawet, jeśli jesteśmy 500 m npm, mamy 40 metrowy maszt, ale wokół nas znajdują się jeszcze wyższe wzgórza, hi! W takim górzystym terenie, jeśli któryś z kierunków posiada otwarcie ze względu na obniżenie terenu, należy go uwzględnić w kierunkowości anteny; nawet, jeśli ona jest o charakterystyce dookólnej.

G - zysk anteny w decybelach

D - kierunkowość

Określana według ośmiu kierunków geograficznych, czyli co 45 stopni.

PHG jest rozszerzeniem danych pozycji, dlatego znajduje się jako PHGphgd bezpośrednio po lat/lon/symb ramki z beaconem. Litery PHG są identyfikacją parametru. Wielkość zostaje wyrażona w czterech cyfrach phgd od 0 do 9. Litery i cyfry nie mogą zawierać odstępów.

!5225.85NS01654.50E#PHG2370

Cyfrom przypisane są następujące wartości:

P
H
G
D
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jednostki
Power
Moc
0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 Waty
Height
Wysokość
10 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120 stopy
3,05 6,1 12,2 24,4 48,8 97,6 195,2 390,4 780,8 1561,6 metry
Gain
Zysk
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dB
Directivity
Kierunkowość
dookólna 45
NE
90
E
135
SE
180
S
225
SW
270
W
315
NW
360
N
  stopnie
 
Przykładowy parametr PHG2370 oznacza moc nadajnika 4 W, wysokość anteny 24 metry nad ziemią, zysk anteny 7 dB i charakterystykę dookólną.

Zasięg wg PHG

Zasięg stacji określany jest jako zapewniony jej odbiór w danym promieniu za pomocą urządzenia ręcznego ze zwykłą anteną. Wyliczenie zasięgu stacji odbywa się na podstawie PHG wg następujących zależności:

moc = P2
wysokość (HAAT) = 10 x 2H
zysk = 10 ( G / 10 )

zasięg = √ { 2 x H x √ [ ( P / 10 ) x ( G / 2 ) ] }
Dla parametru w postaci PHG5132 zasięg stacji zostanie wyliczony jako:

moc = 52 = 25 Watów
wysokość = 10 x 21 = 20 stóp
zysk = 10 ( 3 / 10 ) = 1,995262

zasięg = √ { 2 x 20 x √ [ ( 25 / 10 ) x ( 1,995262 / 2 ) ] }  ≈  7,9 mili  x  1,609  (1 mila = 1,609 km)  ≈  12,7 km

Jeśli D≠0 to środek wyrysowanego okręgu należy przesunąć w określonym kierunku o jedną trzecią promienia.
D=2 wskazuje na kierunek wschodni. Program APRS wyrysuje  okręg o promieniu 12,7 km z przesunięciem środka w kierunku wschodnim o 4,2 km.

Jeśli PHG nie jest wysyłane przez stację, zakłada się, że pracuje ona z mocą 10 W, anteną dookólną o zysku 3 dB, na wysokości 20 stóp (ok. 6 m). Daje to w rezultacie zasięg w promieniu 6 mil (ok. 10 km), a środek okręgu pokrywa się z położeniem stacji.

PHG w APRSPoint

APRSPoint wstawia automatyczne PHG do beaconu po wpisaniu mocy, wysokości, zysku i kierunkowości.

A także na podstawie otrzymywanych raportów kalkuluje zasięg i pozwala na jego wyrysowanie na mapie dla każdej stacji.

PHG w APRSPoint

PHG w UI-View

Wpisywanie własnego PHG w UI-View następuje w Station Setup na początku Beacon comment (bez odstępu).

UI-PHG

Dla wyrysowania okręgów na podstawie PHG odbieranych stacji, za pomocą programu UI-View, została napisana aplikacja UI-PHG przez Lee K0QED, którą należy po rozpakowaniu wstawić do głównego katalogu UI-View.

W razie problemów ze ściągnięciem pliku - pobierz tutaj.

UI-View z UI-PHG

PHG w APRS-Deluxe

APRS-Deluxe wyświetla przeliczone składniki PHGD, oraz promień zasięgu stacji.

PHG w APRS-Deluxe

PHG w TM-D700 i TH-D7

Kenwood TM-D700 i TH-D7 wyświetlają przeliczone składniki PHGD według wybranych jednostek.

PHG w TH-D7
PHG w TM-D00

R - natężenie beaconów

Parametr R (rate) został dodany do PHG dla celów obserwacji płynności sieci. R wyraża liczbę wysyłanych przez stację beaconów w ciągu jednej godziny. Sprawdzając liczbę beaconów, które dotarły do nas w ciągu godziny od danej stacji i porównując ją z liczbą R możemy wnioskować o tym, czy sieć jest przeładowana nadmierną ilością ramek, czy też jej skuteczność jest wysoka. Parametr PHG rozszerzony o R wpisywany jest w następującej postaci: PHGphgdr czyli litery PHG jako identyfikacja parametru i pięć kolejnych cyfr.


A - wysokość bezwzględna

Parametr A (altitude) służy do wyrażenia w beaconie stacji stałej lub ruchomej, wysokości nad poziomem morza. Wysokość wyrażana jest w stopach. Pojawia się w formie A=001234, lub skracając zera jako A=1234. Oznacza to 1234 stopy nad poziomem morza, czyli 376,37 metrów npm.
Parametr Altitude może znaleźć się w dowolnym miejscu beaconu przeznaczonym na komentarz.

SR3NWY>APNX01,WIDE3-3:!5204.26NS01734.12E#PHG3370 DigiZerkow A=700
A w TH-D7

Alt

Programy APRS, jeśli w jakiś sposób korzystają z wysokości bezwzględnej, opierają się na parametrze w postaci A=, który jest oficjalnym standardem. Jednak w Europie pojawiła się inna, nieoficjalna forma wyrażania wysokości stacji jako Alt. Jest ona bardziej czytelna dla korzystających na co dzień z jednostek metrycznych. Ale przydatna jest tylko wówczas, gdy korzysta się z tej informacji bezpośrednio, wartość jest wyrażana w metrach. Pojawia się w formie, jak np. Alt:123msl i oznacza to 123 metry nad poziomem morza (meters above sea level).

Stacje ruchome posługujące się trackerami wyrażają wysokość bezwzględną tylko za pomocą A. Zostaje on również zawarty w skompresowanym formacie Mic-E.

Na podstawie A można poprzez bazę danych wyrysować graficzny wykres wysokości, co szczególnie jest interesujące dla lotu balonów - ich wznoszenie się i dalej proces powolnego obniżania.