FindU.com - Steve Dimse K4HG

Położenie stacji i obiektów

Znak stacji lub nazwa obiektu    użyj jednostek metrycznych.
Wariacje dozwolone (Przykłady: SP3IK* albo SQ5*). Można również wpisywać znaki kilku stacji, z konkretnymi SSID, znaki oddzielone przecinkami, bez odstępów.
Wyłącznie mapa Google
Znak stacji lub nazwa obiektu   
Można wpisywać znaki kilku stacji, z konkretnymi SSID, znaki oddzielone przecinkami, bez odstępów.
W pobliżu stacji lub obiektu w ciągu ostatnich godzin. Wyszukaj najbliższych stacji i obiektów. dodaj liczbę wysyłanych ramek. pomiń stacje CW.
Stacje i obiekty w promieniu km względem punktu geograficznego o szerokości i długości z ostatnich godzin. dodaj liczbę wysyłanych ramek. pomiń stacje CW.
Ujemne wartości dla kierunków: południowego i zachodniego; wpisuj stopnie i dziesiętne ułamki stopnia po kropce.
Stacje i obiekty w polu ograniczonym długością: z lewej , z prawej , oraz szerokością: z góry , z dołu . W ciągu ostatnich godzin. dodaj liczbę wysyłanych ramek. pomiń stacje CW.
Ujemne wartości dla kierunków: południowego i zachodniego; wpisuj stopnie i dziesiętne ułamki stopnia po kropce.
Położenie, kierunek i prędkość, oraz wysokość stacji , zaczynając godzin temu, przez okres godzin. dodaj czas do każdej pozycji.   użyj przecinków zamiast tabeli.
Uwaga: prędkość stacji podawana jest w węzłach (milach morskich/godz.), aby uzyskać km/h pomnóż przez 1,852; a wysokość w stopach, aby uzyskać metry podziel przez 0,305.
Ramki z pozycją wysłane przez stację zaczynając godzin temu, przez okres godzin. dodaj czas do każdej ramki.
Graficzny wykres wysokości stacji .
Dotyczy wysokości bezwzględnej, wyrażonej przez parametr A. Szczególnie przydatny dla trackingu balonów.

Dane z bazy FindU dotyczące położenia stacji i obiektów można również ściągnąć jako log z pomocą aplikacji FindU to UI-View Log autorstwa M0CYP i odtwarzać w programie UI-View.

Wiadomości

Wiadomości od/dla stacji

Dane pogodowe

Wykresy warunków pogodowych wg stacji z ostatnich godzin. użyj jednostek metrycznych.
Tabela warunków pogodowych wg stacji z ostatnich godzin. użyj jednostek metrycznych.
Stacje pogodowe w pobliżu stacji . Pokaż najbliższych stacji. pomiń stacje, które wysłały dane pogodowe dawniej niż 1 godzinę temu.
Stacje pogodowe względem punktu geograficznego o szerokości i długości . Pokaż najbliższych stacji. pomiń stacje, które wysłały dane pogodowe dawniej niż 1 godzinę temu.
Ujemne wartości dla kierunków: południowego i zachodniego; wpisuj stopnie i dziesiętne ułamki stopnia po kropce.
Wykres temperatury wg stacji z ostatnich godzin. Oś x pikseli, oś y pikseli, .
Czerwona linia pokazuje temperaturę. Niebieska linia pokazuje punkt rosy (temperatura skroplenia przy danej wilgotności powietrza).
Wykres wiatru wg stacji z ostatnich godzin. Oś x pikseli, oś y pikseli, .
Czerwona linia pokazuje kierunek wiatru. Niebieska linia pokazuje średnią prędkość wiatru, jasno niebieska porywy wiatru.
Gwiazda wiatru wg stacji z ostatnich godzin. Oś x pikseli, oś y pikseli.
Wykres ciśnienia wg stacji z ostatnich godzin. Oś x pikseli, oś y pikseli.
Wykres opadów wg stacji z ostatnich godzin. Oś x pikseli, oś y pikseli, .
Czerwona linia pokazuje opady godzinne. Niebieska linia pokazuje opady danego dnia począwszy od północy.
Wykres nasłonecznienia wg stacji z ostatnich godzin. Oś x pikseli, oś y pikseli.
Ramki z danymi pogodowymi wysłane przez stację zaczynając godzin temu, przez okres godzin. dodaj czas do każdej ramki.

Inne dane

Ramki każdego rodzaju wysłane przez stację zaczynając godziny temu, przez okres godzin. dodaj czas do każdej ramki.

Lista stacji, które wysłały błędne ramki w ostatnich 6 godzinach.

Błędne ramki wysłane przez stację w ostatnich godzinach.
Symbol użyty w beaconie. Pokaż najbliższych stacji względem .
Dla symbolu digi, który zawiera #, a ma on w http specjalne znaczenie, należy w jego miejsce wpisać pound. Np. dla symbolu S# wpisujemy Spound Dla symbolu gate (bramka), który zawiera & i też ma specjalne znaczenie w http, należy w jego miejsce wpisać amp. Np. dla symbolu bramki internetowej I& wpisujemy Iamp
EMERGENCY! Beacony alarmowe wysłane w ciągu ostatnich godzin.

Telemetria

Stacje z telemetrią w ostatnich 24 godzinach

Wykres telemetryczny ze stacji z ostatnich godzin. Dla parametru analogowego , z zastosowaniem współczynnika a= b= c=, opisz parametr jako , jednostki jako , dostosuj rozmiary wykresu do danych.
Wykres telemetryczny parametrów analogowych ze stacji z ostatnich godzin.

Satelity

Stacje odebrane przez satelitę ISS

Stacje odebrane przez satelitę PCSat

Rysowanie na mapach Polski

Stacje z ostatnich godzin.
Na mapie . zastosuj zoom. ukryj znaki.
Można wpisywać: - znaki wielu stacji, oddzielonych przecinkami, bez odstępów. - wariacje znaków z pomocą gwiazdki, czyli np. SP3* dotyczy wszystkich wszystkich stacji zaczynających się od SP3. Natomiast wpisanie samej gwiazdki wywoła wszystkie znaki. Znak konkretnej stacji można zamienić na wybraną nazwę taktyczną poprzez dopisanie do znaku wybranej nazwy po wykrzykniku, jak np. SP3LYR!Andrzej, można również stosować tę metodę dla wielu stacji, jak np. SP3BTT-9!Zbyszek,SP3LYR-9!Andrzej,SP3IK-9!Wojtek,SP3RAX-9!Piotr,SP3FGR-1!Zenek,SP3RNJ!Romek,SP3UCM!Romek.
Przykład
Ślady stacji zaczynając godziny temu, przez okres godzin.
Na mapie . zastosuj zoom.
Można wpisywać znak tylko jednej stacji.
Linia śladów stacji zaczynając godzin temu, przez okres godzin. Na mapie . zastosuj zoom.
Można wpisywać znaki wielu stacji, oddzielonych przecinkami bez odstępów.
*Kolory
W niniejszej opcji można do każdego znaku stacji, dodać informację o kolorze, w jakim ma być pokazany jej ślad na mapie. Domyślny kolor, to czerwony, natomiast inne kolory mogą być skomponowane za pomocą trzech składowych kolorów RGB :czerwony:zielony:niebieski w skali od 0 do 255 każdy z nich. W tym celu należy po znaku stacji umieścić liczby mówiące o nasyceniu składowych kolorów; są one oddzielone dwukropkami, bez odstępów :0:255:100, jak np. SP3LYR-9:0:255:0 lub uproszczone SP3LYR-9:0:255   Zobacz ślad na zielono
albo dla kilku stacji różne kolory: SP6RZ-9,SP2BZW-9:0:255:0,SP6RYP-9:160:0:160,SP3BTT-9:0:160:255  Zobacz ślady w kolorach

Track na mapach aprsworld.net

Ślady stacji o znaku zaczynając godzin temu, przez okres godzin. połącz ślady za pomocą linii. zastosuj zoom.