Stacja indywidualna pracująca w sieci APRS

 

Podstawowe elementy konfiguracji stacji APRS

Znak wywoławczy (adres źródła) - w protokole AX.25 może zawierać do sześciu znaków alfanumerycznych (okolicznościowe znaki wywoławcze o większej ilości pól niż sześć, nie mogą być stosowane). Znak wywoławczy może być rozszerzony o SSID - jako liczba od 1 do 15. SSID (Second Station IDentification) służy do odróżniania kilku stacji jednego operatora. Znak z SSID jako '15' będzie wyglądał, jak np. SP1ABC-15. W początkach APRS posługiwano się SSID dla zakodowania symbolu stacji, dzisiaj jest to już bardzo rzadko stosowane. Bob WB4APR proponuje, aby poprzez SSID wyrażać następujące informacje o stacji:

-1, 2, 3, 4
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-14
-15
digi oraz stacje domowe
praca przez satelitę
praca z radia Kenwood TH-D7
łodzie
mobile
praca wyłącznie poprzez Internet
balony
ciężarówki
praca na KF

WIDE1-1

Zalecane jest, aby stacja domowa oddalona od regionalnego digi (przynajmniej 5-10 km), szczególnie w miejscach, gdzie stacje ruchome mają trudności z wejściem na digi regionalny, pracowała jako przekaźnik WIDE1-1. Chyba że jest obok siebie kilku sąsiadów ze stacjami APRS, wówczas tylko jeden z nich powinien uaktywnić tę funkcję. Absolutnie nie należy uaktywniać swojej stacji jako digi WIDEn-n ani SPn-n. W danym regionie powinien być tylko jeden digi o takim charakterze. Wyjątkiem tu może być okoliczność awarii, czy konserwacji regionalnego digi. Inaczej powodujemy blokowanie częstotliwości niepotrzebnym mnożeniem ramek packetowych. Również uaktywnianie stacji domowej jako WIDE1-1 pod bokiem regionalnego digi wywołuje zbędne powtarzanie ramek.

Uaktywnienie WIDE1-1 w UI-View i w TM-D700 (pozycje w menu 3-K i 3-L).