Wiadomości

messageStacje APRS mogą wysyłać wiadomości tekstowe:

Opis ramek z wiadomościami

Wiadomości pomiędzy stacjami

Wiadomości pomiędzy dwoma indywidualnymi stacjami są potwierdzane i w razie potrzeby ponawiane. Wpisany zostaje adresat, linia tekstu może zawierać do 67 znaków, na końcu zostaje dodana numeracja identyfikująca kolejną wiadomość.
Jeśli adresat odebrał wiadomość, wysyła automatycznie potwierdzenie jej odbioru - ack (acknowledgement). W przypadku braku potwierdzenia odbioru, emisja wiadomości jest ponawiana, chyba że adresat odrzucił wiadomość - rej (rejection).
Wiadomości są numerowane, za tekstem znajduje się { oraz kolejny numer zawierający do pięciu znaków alfanumerycznych, np. {7. Potwierdzenie zawiera numer potwierdzanej wiadomości, np. ack7. Podobnie odrzucenie zawiera numer odrzucanej wiadomości, np. rej7. Jeśli wiadomość nie zawierała numeracji, to nie jest dla niej wysyłany ack ani rej.
Odpowiedź automatyczna nie zawiera numeracji.

Rozbudowana sieć w postaci digi i bramek internetowych pozwala na wysyłanie wiadomości nawet na bardzo duże odległości. Jednak nie ma pełnej gwarancji, że zawsze nasza wiadomość dotrze do adresata, szczególnie, kiedy przechodzi przez dużą liczbę digi. W przypadku dużej odległości, z pomocą przychodzi APRS-IS. Jeśli sieć jest poprawnie skonfigurowana, to IGate powinien przekazywać wiadomości dla lokalnych stacji. Wiadomości należy wysyłać z taką ścieżką, aby dotarły do najbliższego IGate i nie dalej. Wysyłanie drogą radiową wiadomości ze ścieżką WIDE2-2 ma 25% prawdopodobieństwo dotarcia, a WIDE3-3 12%, podobnie jak dla ramek innego rodzaju. Wysłanie wiadomości na odległy IGate nie daje dwustronnej komunikacji, ponieważ zwykle nie będziemy przez odległy IGate traktowani jako stacja, do której są podawane wiadomości.

Emisja wiadomości odbywa się niezależnie od beaconów. Jednak, jeśli chcemy, aby docierały do nas wiadomości za pośrednictwem bramki internetowej, powinniśmy w ostatnich 30 minutach wysłać swój beacon w eter. Bramki internetowe przekazują na antenę wiadomości tylko dla stacji (z konkretnym SSID), których beacony pojawiły się lokalnie w ostatnich 30 minutach. Bramka internetowa (IGate) ma jeszcze inne ograniczenia w przekazywaniu wiadomości na antenę, m.in. będą wchodziły tu w grę jej limity czasowe oraz zakwalifikowanie adresata jako stacji lokalnej (beacony dochodzą do IGate przez nie więcej niż n digi, zwykle nie więcej niż jeden lub dwa). Jeśli beacon adresata wchodził do APRS-IS poprzez tę samą bramkę, co wiadomość, to taka wiadomość nie jest podawana na antenę.

Osobiście przesyłałem wiadomości APRS na odległość większą niż 10 tysięcy kilometrów, kiedy jadąc po autostradzie w Californii wymieniałem za pomocą APRS wrażenia ze Zbyszkiem SP3BTT, który znajdował się w Poznaniu siedząc u swoich znajomych przy kawie i trzymał w ręce TH-D7.

Biuletyny i komunikaty

Biuletyny są wiadomościami tekstowymi skierowanymi do wszystkich stacji. W miejsce adresata wpisywane jest BLNx. Mogą przekazywać kilka linii tekstu, każda linia jest ograniczona do 67 znaków, ale może być wysłanych kilka ramek. Każda z nich jako adresata będzie zawierała BLN i kolejną cyfrę, np. BLN3.
Na końcu nie jest dodawana numeracja, również nie jest stosowane potwierdzenie odbioru.
Biuletyny wysyłane są kilkakrotnie w ciągu godziny przez kilka godzin.

Komunikaty są krótsze, ale wysyłane przez dłuższy okres czasu. Są skierowane, jak biuletyny na ogólnego adresata BLNx, jednak po BLN zawierają dużą literę, np. BLNA.

Definicje telemetrii

Wiadomości z definicjami telemetrycznymi zaadresowane są do stacji, która wysyła telemetrię. Poszczególne wiadomości określają:

Wprawdzie wiadomości z definicjami telemetrycznymi zaadresowane są do stacji, która wysyła parametry telemetryczne, ale z definicji korzystają inne stacje, aby zinterpretować pomiary telemetryczne.
Wiadomości nie są numerowane.


emailEMAIL

Istnieje kilka systemów pozwalających na przekazywanie wiadomości APRS do skrzynek e-mailowych.

WU2Z

Jeden z systemów pośredniczących w przekazywaniu wiadomości APRS do skrzynek e-mailowych pracuje w oparciu o serwer WU2Z.
Należy w miejsce znaku wywoławczego adresata, wpisać słowo EMAIL. Natomiast w linii przeznaczonej na tekst najpierw trzeba umieścić adres e-mailowy, a dalej po odstępie wpisać treść naszej wiadomości. Po wysłaniu, o ile nasza wiadomość dotrze do dowolnej bramki internetowej, powinna pojawić się wiadomość "Email message delivered OK", pochodząca od WU2Z, który naszą wiadomość przekazał dalej jako e-mail.
W takich wiadomościach trzeba pamiętać o ograniczeniu liczby znaków do 67, tu będzie trzeba część z nich przeznaczyć na adres e-mailowy.

javAPRSEmail - AE5PL

Drugi z systemów przekazywania wiadomości do skrzynek e-mailowych pracuje w oparciu o serwer javAPRSEmail autorstwa AE5PL.
Posiada on funkcję, która pozwala na utworzenie listy adresów e-mailowych i wywoływanie ich za pomocą naszych własnych skrótów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku wieloznakowych adresów emailowych, nie trzeba ich uczyć się na pamięć, a także pozostaje więcej miejsca na treść (całość 67 znaków, TH-D7 tylko 45).
Wiadomości są wysyłane na adres EMAIL-2 w przypadku podstawowego serwera, dla innych serwerów adres będzie różny.
Najpierw należy wysłać wiadomość, aby utworzyć listę adresatów. Każdy adres e-mailowy może być określony dowolnie wybranym skrótem (tylko alfanumeryczne znaki ASCII bez punktuacji). Np.
SP3LYR-7>APRS::EMAIL-2 :ik sp3ik@aprs.pl
To: EMAIL-2
Text: ik sp3ik@aprs.pl
Następnie można skorzystać z tak utworzonego skrótu wysyłając
SP3LYR-7>APRS::EMAIL-2 :ik To jest wiadomosc testowa
To: EMAIL-2
Text: ik To jest wiadomosc testowa
Wiadomość zostaje dostarczona do sp3ik@aprs.pl Cała jej treść zostaje zawarta w tytule e-maila, natomiast w jego treści będzie również link pozwalający na sprawdzenie ostatniej pozycji nadawcy, czyli np. http://www.jfindu.net/getmobilemap.aspx?alt=25&mapnow=1&call=SP3LYR-7

Dla sprawdzenia, jakie adresy e-mailowe mamy wpisane na liście, należy wysłać wiadomość zaczynającą się od jednego ze skrótów i po nim literkę l (małe l jak lista). Lista zostanie wysłana na wskazany email. Z tego względu warto wcześniej wprowadzić na listę swój adres.
SP3LYR-7>APRS::EMAIL-2 :ab l
W celu usunięcia adresu z listy należy wysłać wiadomość zaczynającą się danym skrótem i dalej literkę r (remove).
SP3LYR-7>APRS::EMAIL-2 :ab r
Lista adresów e-mailowych zostaje przyporządkowana dla danego znaku wywoławczego, niezależnie od używanego SSID.

Źródło - javAPRSEmail

Niestety nie można przesyłać wiadomości w odwrotnym kierunku, tzn. ze skrzynki e-mailowej nie można wysyłać wiadomości do stacji APRS. Wynika to z tego, że na fali radiowej nie może się znaleźć nic, co nie pochodzi od licencjonowanych krótkofalowców, a posiadanie skrzynki e-mailowej nie świadczy o posiadaniu licencji radiowej.


qrz.comZa pomocą wiadomości możemy uzyskać podstawowe dane o stacji z callbook'a QRZ. Ta innowacja została wprowadzona przez AE5PL. Wiadomość APRS z zapytaniem powinna być zaadresowana do WHO-IS, a w tekście powinien znajdować się znak stacji, o której chcemy uzyskać informacje. Wówczas otrzymujemy odpowiedź zawartą w 67 znakach tekstu. Jeśli nam to nie wystarcza, to należy przed znakiem stacji wpisać literę f (full display), co sprawi, że informacje o stacji będą rozłożone na pięć wiadomości: klasa licencji (dla USA) lub kraj (spoza USA); imię nazwisko; ulica i nr; miejscowość i stan; kraj.
To: WHO-IS
Text: SP3LYR
lub To: WHO-IS
Text: f SP3LYR