Konfiguracja stacji APRS obejmuje takie podstawowe elementy, jak własny znak wywoławczy, własna lokalizacja, adres przeznaczenia, ścieżka packetowa, symbol APRS.

Określamy również sposób emisji beaconu stacji: manualny, czy automatyczny; a jeśli automatyczny, to w jakich odstępach czasowych. Poza tym konfiguracja obejmuje wiele innych elementów związanych z pracą stacji APRS, jak rozszerzenia o PHG, czy dodatkowy komentarz w beaconie.

 

Konfiguracje ważniejszych parametrów stacji APRS zostały szczegółowo opisane dla:


Podstawowe elementy konfiguracji stacji APRS

-1, 2, 3, 4

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-14

-15

digi oraz stacje domowe

praca przez satelitę
praca z radia Kenwood TH-D7
łodzie
mobile
praca wyłącznie poprzez Internet

balony
ciężarówki

praca na KF

Np. stacje, które nie pełnią funkcji bramki internetowej, a tylko z pomocą Internetu włączają się do sieci APRS, nie powinny używać symbolu /I. Gdyż wprowadzają w ten sposób błędną informację o istnieniu bramki, której faktycznie nie ma.

Inaczej to wygląda w przypadku przekaźników regionalnych w trybie n-N, które przekazując ramki packetowe nie zawsze umieszczają swoją identyfikację. Zatem, aby spełnić wymóg podawania przynajmniej co 10 minut znaku wywoławczego stacji nadającej, ich beacon wysyłany jest w odstępach 10 minutowych. Raporty pogodowe wysyłane są zwykle co 5 minut.

WIDE1-1

Zalecane jest, aby stacja domowa oddalona od regionalnego digi (przynajmniej 5-10 km), szczególnie w miejscach, gdzie stacje ruchome mają trudności z wejściem na digi regionalny, pracowała jako przekaźnik WIDE1-1. Chyba że jest obok siebie kilku sąsiadów ze stacjami APRS, wówczas tylko jeden z nich powinien uaktywnić tę funkcję. Absolutnie nie należy uaktywniać swojej stacji jako digi WIDEn-n ani SPn-n - w danym regionie powinien być tylko jeden digi o takim charakterze. Wyjątkiem tu może być okoliczność awarii, czy konserwacji regionalnego digi. Inaczej powodujemy blokowanie częstotliwości niepotrzebnym mnożeniem ramek packetowych. Również uaktywnianie stacji domowej jako WIDE1-1 pod bokiem regionalnego digi wywołuje zbędne powtarzanie ramek.

Uaktywnienie WIDE1-1 w UI-View i w TM-D700 (pozycje w menu 3-K i 3-L).

 


 

UI-View

 

Konfiguracja stacji

Podstawowe elementy konfiguracji stacji APRS wpisujemy w następujący sposób w programie UI-View. W zakładce 'Setup' otwieramy 'Station Setup'. Pokazuje się okno, jak po prawej.

 

Callsign - znak wywoławczy z SSID lub bez niego.

Latitude - szerokość geograficzna w formacie stopnie, minuty, setne części minuty (oddzielone kropkami) oraz N lub S.

Longitude - długość geograficzna w formacie, jak powyżej oraz E lub W.

Unproto port - korzystając z jednego pasma (np. UKF), a więc z jednego TNC, wpisujemy jego port jako '1'.

Unproto address - program UI-View łączy tu w jedno dwa adresy packetowe: adres przeznaczenia i adres digi (czyli adresata i ścieżkę). Wpisujemy je oddzielone przecinkami, bez odstępów.

Beacon comment - nasz własny dowolny komentarz; umieszczanie własnego znaku wywoławczego jest tu zbędne; parametr PHG powinien być na początku pola komentarza, o ile go umieszczamy (nie może być odstępu przed literami ani przed cyframi); parametr A może znaleźć się w dowolnym miejscu komentarza.

UI-View Tag - zaznaczenie tego pola sprawia umieszczenie informacji o wersji programu UI-View na końcu pola komentarza.

Beacon interval - konfiguracja częstotliwości wysyłania beaconu  naszej pozycji (w minutach; zero - brak beaconu):

Symbol - wybór symbolu wysyłanego w beaconach, gdy pracujemy jako stacja stała, jego wybór jest ułatwiony przez ukazanie nazwy symbolu i jego wyglądu.

O'ly - niektóre symbole mogą mieć wykładnik zgodnie z tabelą w dziale Symbole (UI-View określa te symbole jako No., np. symbol digi z wykładnikiem znajdziemy na liście jako No. Digi)

GPS symbol - wybór symbolu wysyłanego w beaconach, gdy pracujemy jako stacja ruchoma (UI-View otrzymuje dane z odbiornika GPS).

Compressed Beacon - wysyłanie beaconu w formie skompresowanej (kompresja base-91, odmienna od kompresji Mic-E); w tym formacie nie jest przewidziane wprowadzenie parametru PHG, jeśli wpisaliśmy go w 'Beacon comment', to nie należy posługiwać się kompresją.

 

Konfiguracja wysyłania wiadomości

 

Konfiguracja digi

W programie UI-View ustawienia naszej stacji jako przekaźnika (digi) znajdują się pod zakładką 'Setup' - otwieramy 'Digipeater Setup'. Pokazuje się okno, jak po prawej.

 

Enable digi - zaznaczenie okienka powoduje uaktywnienie funkcji przekaźnika (digi) w naszej stacji; zaznaczamy x, chyba że sąsiad już to zrobił.

UI Only - zaznaczenie okienka sprawia, że przekazywane będą wyłącznie ramki packetowe UI (czyli stosowane w APRS); zaznaczamy x.

Alias substitution - zaznaczenie okienka powoduje wstawianie do przekazywanej ramki naszego znaku lub aliasu, zgodnie z polem 'Sub Alias'; zazwyczaj zaznaczamy x.

SPn-n i WIDEn-n - dotyczą funkcji, kiedy program obsługuje digi regionalny; tu zostawiamy puste.

Alias(es) - wpisujemy znaki i/lub aliasy (oddzielone przecinkiem bez odstępów), na które nasza stacja ma zareagować i przekazać je dalej, jeśli takowe znajdą się w ścieżce przychodzącej ramki packetowej; nasza stacja ma pracować jako digi WIDE1-1, zatem wpisujemy tu 'WIDE1-1' oraz własny znak naszej stacji.

Sub Alias - nasz znak, który będzie wstawiany do przekazywanych ramek packetowych, o ile zaznaczyliśmy okienko 'Alias substitution'; wpisujemy znak lub alias spośród wpisanych w powyższym okienku 'Alias(es)'

Dupe secs - określa liczbę sekund przechowywania w pamięci przekazanych ramek, aby uniknąć duplikatów.

Digi routes - stacja posiadająca więcej niż jeden port, np. jeden dla KF i drugi dla UKF, może opisać tu kombinację przekazywania ramek pomiędzy różnymi portami; dla stacji o jednym porcie: 1=1.


 

 

 

Pozycja w Menu

Funkcja

Opis

Typowe ustawienia

TH-D7

TM-D700

Stacja ruchoma z GPS

Stacja stała bez GPS

2-1

3-1

My call sign

Własny znak wywoławczy

 

 

2-2

3-2

GPS receiver

Używany / nie używany GPS

NMEA

NOT USED

2-3

3-3

Waypoint

Przekazywanie pozycji innych stacji do GPS

9digits NMEA

 

2-4

3-4

My position

Moja lokalizacja

 

* gwiazdka przy jednej z manualnie wpisanych pozycji oznacza posługiwanie się nią jako własną

2-5

3-5

Position Ambiguity

Ograniczenie precyzji własnego położenia

OFF

OFF

2-6

3-6

Position comment

Komentarz własnego statusu wg Mic-E

 

 

2-7

3-7

Reception restriction distance

Filtr odbieranych stacji wg promienia odległości

 

 

2-8

3-8

Station icon

Symbol stacji

 

 

2-9

3-9

Status text

Dowolny komentarz

 

 

2-A

3-A

Status text transmit rate

Częstotliwość wysyłania komentarza

 

 

2-B

3-B

Packet path

Ścieżka packetowa

RELAY,WIDE2-2

 

Wystarczy wpisać R,W2 a radio samo je zamieni na pełną formę RELAY,WIDE2-2

WIDE2-2

 

Wystarczy wpisać W2 a radio zamieni na WIDE2-2

2-C

3-C

Packet transmit method

Sposób wysyłania pozycji

AUTO

AUTO

2-D

3-D

Packet transmit interval

Odstępy czasowe w wysyłaniu pozycji

2 min

30 min

2-E

3-E

Group code

Grupa odbieranych packetów wg adresu przeznaczenia

 

 

2-F

3-F

Beep

Sygnał akustyczny

 

 

2-G

 

Display area

Zajmowanie wyświetlacza przez raporty

 

 

2-H

3-G

Unit for distance

Jednostki odległości

km

km

2-I

3-H

Unit for temperature

Jednostki temperatury

°C

°C

2-M

3-I

Data band

Pasmo dla przesyłania danych

A

A

2-N

3-J

Packet transfer rate

Prędkość packetu

1200 bps

1200 bps

 

3-K

Digipeater

Włączenie / wyłączenie digi

OFF

ON

 

3-L

Digipeater path

Rodzaj ścieżek przekazywanych przez digi

 

WIDE1-1

2-J

3-M

Auto Answer Reply

Włącz./wyłącz. automatycznej odpowiedzi

 

 

2-K

3-N

Reply message

Treść automatycznej odpowiedzi

 

 

 

3-O

Bulletin group

Grupa odbieranych biuletynów wg adresu przeznaczenia

 

 

2-L

3-P

Message group

Grupa odbieranych wiadomości wg adresu przeznaczenia

 

 

2-O

 

Time Zone

Strefa czasowa

 

 

2-P

 

Packet transmit delay

Opóźnienie wysyłania packetu w stosunku do PTT

300 ms

300 ms

1-2-1

 

Battery Saver Interval

Tryb oszczędności baterii

OFF

OFF

1-4-2

 

DCD sense

Rozpoznawanie zajętości kanału

D or T band

D or T band

 

1-6-2

DCD sense

Rozpoznawanie zajętości kanału

Data (RX) band

Data (RX) band

 

1-1-5

Multi-function button

Klawisze wielofunkcyjne

Mode 3

Mode 3

 

1-2-4

Voice Synthesizer

(przy zainstalowanym VS-3)

Syntezer głosowy oznajmiający znak stacji, od której otrzymaliśmy wiadomość i literowanie wiadomości

APRS only

APRS only

 

Pracę z APRS można rozpocząć po włączeniu TNC. W radiu TH-D7 naciskamy klawisz 'TNC', tak aby na wyświetlaczu pojawiło się 'TNC' (nie 'TNC PACKET'). W radiu TM-D700 naciskamy klawisz funkcyjny 'F' dłużej niż jedną sekundę, a następnie lewy dolny klawisz opisany jako 'TNC', tak aby na wyświetlaczu pojawiło się 'TNC APRS' (nie 'TNC PKT'). Oczywiście częstotliwość radia ustawiamy na 144.800.

 

Powyższe ustawienia możemy wpisać do radia Kenwood z pomocą programów pod PC - odpowiednio MCP-D7G i MCP-D700. Przykładowo podane parametry są typowe i można na nich się wzorować, zostały wpisane dla układu pracy stacji ruchomej z podłączonym odbiornikiem GPS.

Kliknij na okno, aby ściągnąć program lub pobierz je ze strony.

 

 

 


 

 

Tiny Trak

 

Konfiguracja Tiny Trak'a odbywa się za pomocą programu dla PC, jak widać obok dla jego wersji 3, lub za pomocą programu dla Macintosh'a, lub też za pomocą programu dla Palma. Programy do konfiguracji TT pozwalają na wpisanie dwóch różnych konfiguracji: 'Primary' i 'Secondary'. Wybór konfiguracji, w jakiej pracuje TT, odbywa się za pomocą zewnętrznego przełącznika (przejście do pracy w konfiguracji 'Secondary' następuje po połączeniu SW1 z masą).

 

Callsign - własny znak wywoławczy.

Digi Path - ścieżka packetowa.

Symbol - wpisywany jest wg /$ lub \$, kolejność pól jest tu zamieniona, tzn. najpierw wybieramy symbol, a następnie tabelę/wykładnik (nie każdy symbol może być połączony z wykładnikiem).

Timing - ustawienie czasów:

Status Beacon - beacon statusu:

Send Altitude - wysyłaj wysokość (npm) - zaznaczenie powoduje wysyłanie wysokości, kiedy GPS podaje sentencję $GPGGA.

Alternate Digi Paths - zaznaczenie powoduje korzystanie przez TT na przemian z konfiguracji 'Primary' i 'Secondary' w wysyłaniu beaconów; jest to przydatne szczególnie dla wysyłania beaconów z różnymi ścieżkami packetowymi.

Only Send Valid - zaznaczenie powoduje powstrzymanie TT od wysyłania beaconów pozycji, gdy nie ma danych z GPSa, beacon statusu będzie dalej wysyłany.

Allow TTL Serial - zaznaczenie powoduje, że po włączeniu TT sprawdza, czy dane z GPS są na poziomie RS-232, czy TTL. Jeśli są na poziomie TTL, diody zielona i żółta będą pulsowały trzy razy więcej po włączeniu TT. Gdy nasz GPS nie pracuje na poziomach TTL, należy okienko zostawić puste.

Invert CD IN - zaznaczenie powoduje odwrócenie CD (carrier detect - kontrola zajętości kanału).

Timestamp DHM - zaznaczenie powoduje wysyłanie danych czasu (dzień, godzina, minuta) z każdym beaconem wychodzącym z TT (z wyjątkiem formatu MIC-E, który nie przewiduje danych czasu)

Timestamp HMS - zaznaczenie powoduje wysyłanie danych czasu (godzina, minuta, sekunda) z każdym beaconem wychodzącym z TT (z wyjątkiem formatu MIC-E, który nie przewiduje danych czasu)

No PTT Out while PTT In - zaznaczenie powoduje, że nie będzie uaktywniane PTT Out, gdy zostanie rozpoznane PTT In. Pozwala to na połączenie za pomocą jednego przewodu PTT Out oraz PTT In. Wówczas należy D6 zbocznikować.

MIC-E Settings - ustawienia formatu Mic-E, czyli danych w formie skompresowanej. Taki format zawiera oprócz symbolu stacji i statusu, dane pozycji, prędkości, kierunku i wysokości.

Time Slotting - uaktywnienie powoduje rozpoczęcie wysyłania beaconów względem pełnej godziny wzorując się na czasie z odbiornika GPS. Czas musi być mniejszy niż 'Auto Transmit Rate'. Jest to przydatne przy synchronizacji wysyłania beaconów przez różnych trackerów. Jednak 'SmartBeaconing' ma pierwszeństwo przed 'Time Slotting'.

SmartBeaconing - Steve Bragg stworzył funkcję algorytmu dla dostosowania odstępów w wysyłaniu beaconów w zależności od prędkości i zmian kierunku przemieszczania się trackera. Zwiększenie prędkości trackera powoduje liniowy wzrost 'transmit rate' (odstępów czasowych w wysyłaniu beaconów). SmartBeaconning posługuje się również CornerPegging, aby spowodować transmisję, kiedy tracker skręca. Aby używać SmartBeaconning wysyłane sentencje z GPSa muszą zawierać dane o prędkości i kierunku przemieszczania się w formacie $GPRMC. Więcej informacji znajduje się na stronie HamHUD.

Power Switch - uaktywnienie poprzez J6 włączania/wyłączania radia lub odbiornika GPS na określony czas przed transmisją beaconu. Podawane jest +5V, po transmisji 0V.

 

Konfiguracja TT z pomocą Palma pozwala na wpisanie wszystkich powyższych parametrów i dodatkowo daje możliwość wyświetlania danych z odbiornika GPS lub ręcznego ich wpisywania, gdy GPS nie jest podłączony (w przypadku WX Trak można ręcznie wpisać dane pogodowe).

 

 


APRSPoint

 

Konfiguracja podstawowych elementów w programie APRSPoint następuje w oknie, jak widać poniżej. Wchodzimy przez 'View' - 'Settings'.

 

 

General

Position

Weather

Message

Misc

Call sign - znak wywoławczy z SSID lub bez niego.

Unproto - adres przeznaczenia - aby zamieścić informację o wersji programu należy tu wpisać APO32

Via - ścieżka packetowa.

Symbol - symbol stacji wybieramy z listy wg nazwy.

Hide name for new map symbol - zaznaczenie okienka powoduje, że umiejscowienie nowej stacji na mapie odbywa się za pomocą symbolu, bez nazwy stacji (nazwę można później umieścić).

Reporting Intervals - odstępy czasowe wysyłania raportów.

Position - raportów pozycji.

Weather - raportów pogodowych.

 

Latitude - szerokość geograficzna, minus dla S.

Longitude - długość geograficzna, minus dla W.

Współrzędne geograficzne są tu wpisywane w formacie, który jest standardem dla MapPoint, czyli stopnie i dziesiętne ułamki stopnia.

Altitude - wysokość bezwzględna (npm) wpisywana w stopach.

Power - moc nadajnika w watach.

Height - wysokość anteny ponad średnią wysokością powierzchni terenu (HAAT) wpisywana w stopach.

Gain - zysk anteny w dB.

Directivity - kierunkowość anteny w stopniach (od N).

Comment - nasz własny komentarz.

 

Monitoruje parametry otrzymywane ze stacji pogodowej lub służy do manualnego ich wpisywania.

 

Kolejne okienka odnoszą się do następujących parametrów pogodowych: c, s, g, t, r, P, p, h, b.

 

Opis parametrów znajduje się w dziale Raporty pogodowe.

 

Monitor - pokazuj: wszystkie wiadomości lub wiadomości adresowane do mnie.

Filter - pozwala na odbiór biuletynów i komunikatów, lub ich wykluczenie (pierwsze okienko), uwzględnianie SSID adresata wiadomości lub nie (drugie okienko), ograniczenie odbieranych wiadomości do wiadomości przychodzących od stacji z określonym adresem przeznaczenia (Subnet).

Sound - sygnalizacja dźwiękowa przychodzących wiadomości, uaktywnienie funkcji i adres pliku dźwiękowego.

 

Initial Map View - wybór zachowanego pliku z mapą, która zostanie otwarta po uruchomieniu programu.

TNC Log File - miejsce logowania danych z TNC.

Track Line Size - grubość linii rysowanej dla śledzonych stacji.

Track Line Style - rodzaj linii rysowanej dla śledzonych stacji.